fredag 19 juli 2013

Paul Babcock och fri energi från magnetism

Kan elektromagnetism vara en energikälla?

Nej, säger experterna. Därför att om du magnetiserar en spole från en likströmskälla och sedan bryter spänningen över spolen, så får du en spänningsspik tillbaka som är mindre än den effekt som du magnetiserade spolen med från början på grund av förluster.

Ja, elektromagnetism kan användas som en energikälla, påstår Paul Babcock och visar i sina två föreläsningar hur det går till praktiskt. I den första delen lär Paul Babcock ut att det inte finns något direkt samband mellan styrkan i en elektromagnet och den elektriska energin som behövs för att producera den!

Vidare visar Paul Babcock de matematiska formlerna så att du själv kan bygga en elmotor med 200 Watt ineffekt och en hästkraft uteffekt (~735 Watt).

I del 2 visar Paul Babcock att en stor induktans kan leverera Nikola Tesla strålande energi som i exemplet ger 4 gånger så mycket energi till ett plasma gap som en ren resistor med samma motstånd som induktansen.

Slutligen visar Paul Babcock sin patent ansökan på en elmotor med 272% verkningsgrad samt en video på sin fungerande elmotor.

Men det är inte enbart elektromagnetism som kan användas som en ren energikälla.

Defkalion som upptäckt att man kan använda Nickel+Väte för att alstra mer värmeenergi än den elektriska energin som behövs för att driva reaktionen, kommer att visa sin uppfinning - Hyperion som ger 45 kW av värmeenergi på National Instruments mässa den 5-8 Augusti 2013. Då får världen svaret: är Kall Fusion en verklighet eller en bluff?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar