lördag 7 april 2018

Goda nyheter på energifronten

I rapporten för 2:a kvartalet 2018 nämner Randell L. Mills att:

Den Avancerade SunCell® prototypen är färdig och patentansökningar klara.
 
• 
SunCell® konstruktionerna utvecklas bra. Fullskalig detaljerad avancerad SunCell®
MagnetoHydroDynamisk omvandlare färdig. Individuella komponenter har blivit
utvecklade och testade med lyckat resultat.    
 
Nytt 
MagnetoHydroDynamisk kretslopp uppfunnet. Ekvationer lösta. Processerna
utformade. Resultatet blir hög effektivitet och hög kraft densitet. Inga utmaningar för
kommersiell användning har blivit identifierade.
 
• En
MagnetoHydroDynamisk SunCell® som ger ut 150 KW likström kommer att
kosta 40 000 kronor.

Som vanligt vill Randell L. Mills att företag och privatpersoner skall satsa pengar i hans
SunCell®

Andrea Rossi som uppfunnit E-Cat QX arbetar nu på två fronter: 1. programmera
industrirobotarna för massproduktion av E-Cat QX 2. Utveckla en större E-Cat
som förhoppningsvis blir billigare och mindre komplicerad än hans mindre E-Cat QX.

torsdag 1 mars 2018

Nyheter från Mills och Rossi

I rapporten för 1:a kvartalet 2018 nämner Randell L. Mills att:

SunCell®-teknik utvecklas bra.
 
• Han jobbar med att uppnå den perfekta SunCell®-designen och patentera den.

 
• Vi arbetar med en strategi för att finansiera företaget och lyckas med kommersialisering.

 
• Han gör följande ändringar i
SunCell®-designen. Istället för kolsfären vill han om möjligt
tillverka en högtemperatur sfär av keramik som blir både billigare och bättre. Han vill också
använda en MagnetoHydroDynamisk omvandlare som både blir enklare och billigare än
solceller. Hittills har dock simulationen av den MagnetoHydroDynamisk omvandlare visat
på dålig verkningsgrad. Därför kommer han att testa en ny design som han uppfunnit av den
MagnetoHydroDynamisk omvandlaren.

Som vanligt vill Randell L. Mills att företag och privatpersoner skall satsa pengar i hans
SunCell®

Andrea Rossi som uppfunnit E-Cat QX arbetar nu på två fronter: 1. programmera
industrirobotarna för massproduktion av E-Cat QX 2. Utveckla en större E-Cat
som förhoppningsvis blir billigare och mindre komplicerad än hans mindre E-Cat QX.


tisdag 5 december 2017

COP=506 eller COP=0.38?

Den 24 november visade Andrea Rossi upp sin E-Cat QX
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Cirka 70 personer var närvarande under Andrea Rossis
3 timmar långa demonstration och sedan under den 4 timmar långa utfrågning om Andrea Rossis uppfinning E-Cat QX.

Testet blev både lyckat och misslyckat, beroende av hur man mäter upp verkningsgraden.
Om man bortser från den maximala uteffekten och kylningen av kontrollkretsen, så uppmättes
verkningsgraden till 50,600%. Med kontrollkretsen plus kylningen av den så uppmättes verkningsgraden till 38%.

Det betyder att Andrea Rossi antingen är en bluffmakare eller ett geni som enbart behöver
förbättra, förfina och förminska kontrollkretsen så att den inte blir varm. Han har den goda
iden att försöka förvärma vattnet till sina E-Cat QX genom att kyla kontrollkretsen med
vatten som han sedan matar in på ingången av sin E-Cat QX. Jag säger lycka till!

Andrea Rossis E-Cat QX har tre allvarliga konkurrenter som framtidens energikälla:
Brilliant Light Power SunCell, Focus Fusion och H2 Global, LLC med sin ombord reaktor
för vattenbränsle vid behov.

För effekter över 10 MW finns det fjärde generationens kärnkraftverk som exempelvis
Integral Molten Salt Reactor, Moltex Energy och LeadCold Reactor.

onsdag 15 november 2017

24 november 2017

Den 24 november omkring 18:00 svensk tid sänder Andrea Rossi sin test av E-Cat QXhttp://www.ecat.com/ Den beräknas pågå i två timmar och Andrea Rossi fördröjer sändningen
med flera timmar, så att man inte ska veta var inspelningen av testet görs av säkerhetskäl.

E-Cat QX som inte släpper ut koldioxid och inte avger radioaktiv strålning, är en allvarlig
konkurrent till förbränningsmotorn i fordon. E-Cat QX avger värme och kan direkt användas
till att värma bostäder. Genom att värma ett medium så att det kokar kan E-Cat QX driva en
turbin som i sin tur avger kraft till att driva fram fordon. Eller ännu enklare låta turbinen driva
en elgenerator som laddar elfordonets batterier och samtidigt ger elenergi åt elmotorn.

Andrea Rossis E-Cat QX har två allvarliga konkurrenter som framtidens energikälla:
Brilliant Light Power SunCell och H2 Global, LLC med sin ombord reaktor för vattenbränsle
vid behov.

För effekter över 10 MW finns det fjärde generationens kärnkraftverk som exempelvis
Integral Molten Salt Reactor, Moltex Energy och LeadCold Reactor.

måndag 11 september 2017

Väte, framtidens energikälla?

Andrea Rossi har klarat orkanen Irma som mest hade vindhastigheten 135 km/h och han har fortfarande som mål att visa sin E-Cat QX i USA och Sverige i slutet av oktober. E-Cat QX
fungerar genom en reaktion där väte i form av väteföreningen Litium Aluminium Hydrid
(LiAlH4) ingår tillsammans med Nickel och Litium.

Brilliant Light Power SunCell värmer upp vätgasplasmat mellan 2727-3227 C för att sedan
genom en kemisk reaktion omvandla vätgas till vätejoner som kallas hydrino som i den
kemiska reaktionen i huvudsak avger ultraviolett ljus som omvandlas i svartkroppssfären
till synligt ljus och värme. SunCell kommer till att börja med säljas som ett 500KW
värmesystem för att sedan när utvecklingen av solcellerna är klar säljas som en 125 KW
växelriktare.

H2 Global LLC, heter uppstickaren som med sin ombord vätgasgenerator kan bli en allvarlig
konkurrent till E-Cat QX och SunCell när det gäller mobila lösningar. Istället för att använda
elektrolys så sönderdelar deras vätgasgenerator vatten till vätgas och syrgas genom ultraljud.
Redan nu kan deras vätgasgenerator göra förbränningsbart bränsle som består av 95% vatten
och 5% biobränsle

fredag 21 juli 2017

E-Cat QX test!

Juli ser ut att bli en bra månad för Andrea Rossi och hans E-Cat QX. Först uppnåddes en förlikning
i rättegången mot Darden där Andrea Rossi får alla rättigheter till sin E-Cat och alla efterföljande uppfinningar i utbyte mot att Darden och Industrial Heat slipper betala 89 miljoner dollar till Rossi.

Andrea Rossi kommer med mer glädjande nyheter. Det kanske viktigaste är att Andrea Rossi operarats för hudcancer på huvudet, men att han nu är friskförklarad och därför kan genomföra
sin visning av E-Cat QX i Sverige och USA i slutet av oktober.

Andrea Rossi har tillsammans med svensken Carl-Oscar Gullström släppt ett dokument om teorin bakom Andrea Rossis E-Cat QX. I det dokumentet nämner de att E-Cat QX har en verkningsgrad
på 200,000% vid en uteffekt av 20 Watt.

Det ska bli intressant att se om Andrea Rossi håller tidtabellen eller om det blir problem med hans E-Cat QX, så att han måste senarelägga sin visning.

torsdag 11 maj 2017

Ny kärnkraft - framtidens energikällor?

Enligt energiöverenskommelsen från den 10 juni 2016 får nya kärnkraft reaktorer byggas för
att ersätta de gamla. Det bästa vore att bygga nya smältsalt reaktorer som Moltex Energy och
Terrestrial Energy eftersom de är mycket säkrare än dagens svenska kärnkraft reaktorer.

Smältsalt reaktorer passar bra när man vill ha tillgång till stora uteffekter från 30 MW och mer.

För mindre uteffekter passar den nya typen av kärnkraft bättre. Brilliant Light Power kommer
att erbjuda värmeversion av sin SunCell på 11 MW för att driva en ångmaskin med
verkningsgraden 33% och resterande 66% som värme för hus.

En annan medtävlare är Focus Fusion som hoppas på att lyckas med het fusion genom att slå
ihop väteatomer med boratomer. Resultatet är 5 MW elektricitet till en 1/10 av dagens elpris.

Kall Fusion kallas det forskningsfält när man framställer värme genom att slå ihop atomer i
vid låga temperaturer och låga tryck. Andrea Rossi leder utvecklingen med sina två Kall
Fusionsapparater: E-Cat (1 MW värme) och QuarkX (240 Watt värme styck).