måndag 27 oktober 2014

EU:s klimatmål

"EU:s utsläpp har sedan 1990 minskat med cirka 13 procent. Till år 2030 ska EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med år 1990.

Energianvändningen ska effektiviseras med 27 procent och målet för andelen förnybar energi blir 27 procent. EU:s överenskommelse kommer att spela roll i förhandlingarna om ett globalt klimatavtal."

Åsa Romson sa på Agenda 26 oktober att EU inte skiljer mellan koldioxidutsläpp från fossilenergi och bioenergi. Det kan betyda problem för bioenergin eftersom 1/3 av växthusgasutsläppen i
Sverige kommer från bilismen.

Problemet med förnybar energi som biodrivmedel är att det inte finns hur mycket skog som helst på vår planet och kan därför inte försörja världens bilism. Då är det bättre med solel och vindel eftersom det är gratis och man kan använda elen till elektrolys av vatten, vilket ger vätgas och syrgas som kan lagras i tuber för användning av bilister. Nackdelen är att det elen bara kan utvinnas när solen lyser och vinden blåser och inte dygnet runt, sju dar i veckan året om. 

För mig står det klart att människan före Förenta nationernas klimatkonferens i Paris 2015 (COP21) måste upptäcka en eller flera nya energikällor. På pappret finns det många nya energikällor men de måste testas för att se om de håller vad de lovar. De ideer som är mest aktuella finner du här.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar