måndag 30 november 2015

Klimatmötet i Paris 2015

#vårtklimat

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Klimatförändringarna orsakade av utsläpp av fossila bränslen är vår tids största utmaning.

Eftersom klimatförändringarna påverkar hela jordens väder med mer nederbörd på en del
platser och ihållande torka på andra platser samt stormar. Så påverkas först och främst världens
livsmedelsförsörjning vilket kan leda till hungersnöd, våldsamma upplopp och inbördeskrig över ett
lands matförsörjning.

Det kan gå så långt att om ett land blir utan mat kan det invadera grannländerna i ett försök att
stjäla mat. Det är därför av yttersta vikt att världens länder börjar producera mat från växter som
tål både riklig nederbörd som ihållande torka. 

Många hoppas på att billig energi från sol och vind skall fasa ut fossila bränslen.
Tyvärr lider både sol och vind av tillgänglighet. Det är inte alltid solen lyser och vinden blåser.
Det behövs ett system med mellanlagring av elenergi och batterierna är fortfarande dyra och
kan inte lagra så mycket elenergi så att de blir kommersiellt gångbara. Speciellt elbilar blir för
dyra att köpa.

Ett annat sätt att lagra energi är att genom elektrolys sönderdela vatten till vätgas och syrgas.
Sedan kan man enkelt lagra vätgasen i tuber som kan användas till miljövänligt drivmedel för
fordon antingen i en förbränningsmotor eller via en bränslecell. Nackdelen med
bränslecellsbilarna är att de är för dyra att köpa.

Vad världen behöver för att fasa ut fossila bränslen är en energikälla som är både billig att bygga
och levererar billig elenergi utan utsläpp och är oberoende av väder och vind.

Trots kärnkraftens stora olyckor med Tjernobyl och Fukushima, så har kärnkraften en framtid.

Den typ av kärnkraftverk som kan ersätta nuvarande kärnkraftverk kallas fjärde generationens kärnkraftreaktorer. Mest lovande är saltsmältreaktorn som förutom att den är mycket säker,  även kan använda torium som bränsle istället för uran. En annan mycket säker konstruktion är acceleratordrivna kärnkraftreaktorer som använder en elektrisk gaspedal i form av en protonkälla som får bestråla en underkritisk reaktor. Med neutronkällan kan man justera uteffekten och enkelt stänga av kärnreaktorn så att den aldrig kan explodera. En annan fördel med acceleratordrivna kärnkraftreaktorer är de kan användas till att transmutera kärnavfall. Sverige behöver bygga minst ett accelerator drivet kärnkraftverk för att kunna transmutera långlivat kärnavfall till kortlivat kärnavfall.

Fusionsreaktorer har allmänt sett som arvtagaren till Kärnkraften. Närmast en praktiskt lösning är Focus Fusion. En 5MW fusionsgenerator kostar bara 2.5 miljoner att bygga och kostnaden för elektriciteten till kunden blir 7 öre/KWh.

Vad världen behöver är en ny ren, säker och billig energikälla.

Närmast att uppfylla de kraven är Andrea Rossi med med sin låg och hög temperatur energikatalysator. God tvåa är Brillouin Energy Corporation.

Människan har i alla tider drömt om att uppfinna evighetsmaskinen och det finns de som påstår
att de har lyckats:

1936 Bob Neal - Compressor Unit US Patent 2,030,759.

2015 Paramahamsa-Tewari_Reactionless-AC-Synchronous-Generator. USPA 2015084467A1


 


   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar