torsdag 18 april 2013

Stefan Löfven innovationsprogram

I Ny Teknik nr 16 den 17 april 2013 föreslår Stefan Löfven i en debattartikel ett åtta punkters innovationsprogram som kommer att genomföras om Socialdemokraterna vinner valet 2014.

Jag skall här kommentera innovationsprogrammet sett från min sida som uppfinnare/konstruktör:

* Ett innovationsråd lett av statsministern. Vid en socialdemokratisk valseger kommer ett nationellt innovationsråd att inrättas, där näringsliv, akademi och det offentliga gemensamt och löpande arbetar för att på kort och lång sikt stärka Sveriges konkurrenskraft.

Var skall den enskilde uppfinnaren som jobbar på sin revolutionerande uppfinning som både skapar jobb och
gör människor arbetslösa göra sin röst hörd? Genom Youtube? Svenska Uppfinnar Föreningen? eller Stiftelsen Skapa?  

* Ett nytt stöd för klimatinnovationer. Kommuner, företag och ideella aktörer kan få stöd för projekt, där huvudinriktningen ska vara effektiva åtgärder för att långsiktigt minska utsläpp av växthusgaser. På så sätt ges svenska företag möjlighet att pröva ny teknik i full skala, vilket kan stimulera framtida svensk export.

Vad är ideella aktörer? Är det Bert Harju i Harads som uppfunnit en värmepump som är dubbelt så effektiv till samma kostnad som konkurrenterna? 

* Stärkt samverkan för framtidens utmaningar. Klimatfrågan liksom andra samhälleliga utmaningar kan, rätt hanterade, innebära betydande möjligheter att stärka svensk konkurrenskraft och därmed skapa nya arbetstillfällen. Vi vill i dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna utveckla en samverkansmodell för att hantera dessa utmaningar.

Det är bättre att i varje by och stad inrätta ett uppfinnarcentrum med beganade maskiner för bearbetning av material och lödutrustning för elektronikkonstruktioner. Till dessa uppfinnarcentrum kan sedan den enskilda innovatören gå för att få hjälp med sin uppfinning. Vad har facket med uppfinningar att göra? Det enda facket kan bidra med är att få företagsledningen att sätta upp idelådor på företagen. 

* En nationell strategi för offentlig upphandling av innovationer. Den offentliga upphandlingen bör användas som verktyg för att driva fram fler innovationer. Det sker i alltför liten utsträckning i dag.

Det fungerar bara om de offentliga har kunskap om vad som är bäst i förhållande till pris.

* Satsning på exportstöd. Förutsättningarna för företagen att etablera affärskontakter och att ta sig in på nya marknader ska förbättras genom bland annat information och rådgivning.

Börja med att söka patent i de stora länderna - USA, Japan och Tyskland förutom Sverige. Om möjligt vänta med att söka i Tyskland tills det är möjligt att söka EU-patent.

* Inför en nyföretagargaranti. I dag har många entreprenörer med en hållbar affärsidé svårt att bli beviljade lån om de saknar tillräckliga säkerheter. Vi vill pröva en nyföretagargaranti där staten delar på risken med banken för nya företagare.

En uppfinnare med en färdig prototyp kan alltid söka riskkapital hos privata finansiärer.

* En ny investeringsfond för investeringar i tidiga skeden. Det finns brister i kapitalförsörjningen för företag i tidiga skeden. Samtidigt finns statligt riskkapital som till betydande del inte utnyttjas i dag. Vi föreslår en ny investeringsfond byggd på statlig och privat samfinansiering, där tillgängliga statliga medel för riskkapitalförsörjning omdisponeras.

En del uppfinnare behöver pengar till både patentsökning för att se om någon annan sökt patent på samma eller närliggande ideer. Dessutom kan det finnas behov av pengar till att bygga en prototyp.

* Bättre skydd mot patentintrång. Små och medelstora företag och enskilda forskare eller forskargrupper har i dag begränsade möjligheter att försvara sig mot patentintrång, inte minst av ekonomiska skäl. Ett bättre skydd mot patentintrång ska möjliggöra för sådana aktörer att fullt ut kunna göra sina idéer kommersiellt gångbara.

Ett mycket bra och välbehövligt förslag.

En hypotetisk fråga: Låt oss anta att jag uppfunnit en energimaskin som tar elektrisitet från jorden och den kostar bara 1000 Kronor/KiloWatt och producerar energi till priset av 0 öre/kwh. Uppenbart så kommer min energimaskin att konkurrera ut alla andra energikällor. Då är frågan kommer staten att våga satsa på min energimaskin? När staten har investerat totalt 1 miljard i alternativa energikällor som bioenergi, biodiesel, vindkraft, solceller, solvärme, jordvärme, vattenkraft, vågkraft och kärnkraft?.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar